Patofiziologija - ZNj

Plan i raspored predavanaj iz Patofiziologije

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за Патолошка физиологију

 

Школска година

Предмет

Шифрапредмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2019/2020.

Патофизиологија

 

Здравствена њега, Физиотерапија, Бабиштво*, Радиотерапија, МЛД*

Први

Друга

III

76

11 ЗЊ, 14 ФТ, 9 Б, 28 РТ, 14 МЛД

6

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Увод у патофизиологију, етиологија и патогенеза, здравље, болест и смрт

Четвртак

10.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др Милорад Вујнић

II

П2

Етиолошки фактори

Четвртак

17.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

III

П3

Запаљење. Шок. Канцерогенеза

Четвртак

24.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Дарко Голић

IV

П4

Поремећаји метаболизама протеина, липида и угљених хидрата

Четвртак

31.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

V

П5

Поремећаји метаболизма воде и електролита. Поремећаји ацидо-базне равнотеже

Четвртак

07.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

VI

П6

Поремећаји имуног система. Аутоимуност. Алергијске реакције.

Четвртак

14.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

VII

П7

Тест колоквијум I

Четвртак

21.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

VIII

П8

Патофизиологија ендокриног система

Четвртак

28.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

IX

П9

Патофизиологија кардиоваскуларног система

Четвртак

05.12.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

X

П10

Патофизиологија респираторног система

Четвртак

12.12.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

XI

П11

Патофизиологија дигестивног система

Четвртак

19.12.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

XII

П12

Патофизиологија уропоетског система

Четвртак

26.12.2019.

15:00 – 6:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

XIII

П13

Патофизиологија хематопоетског система. Поремећаји коагулације.

Четвртак

16.01.2020.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

XIV

П14

Патофизиологија нервног система

Четвртак

23.01.2020.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

XV

П15

Тест колоквијум II

Четвртак

У договору са студ.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч – Часова

*Медицинско лабораторијска дијагностика

Будући да програму наставе МЛД има додатних 15 часова предавања (3 часа седмично у зимском семестру) за њих ће бити додатна настава у терминима:

Пон., 04.11.2020. Семинарска сала 1     15:00 – 17,15 Поремећаји протеина плазме, липоппротеина и патофизиологија хипергликемије   Проф. др Нела Рашета Симовић

Пон., 18.11.2020. Семинарска сала 1     15:00 – 17:15 Патофизологија електролитних поремећаја и АБ равнотеже                                       Проф. др Нела Рашета Симовић

Пон., 02.12.2020. Семинарска сала 1     15:00 – 17:15 Патофизиологија поремећаја хепатобилијарног система                                              Проф. др Нела Рашета Симовић

Пон, 16.12.2020. Семинарска сала 1       15:00 – 17:15 Патофизиологија мокраћног синдрома.                                                                           Проф. др Нела рашета Симовић

Пон,,30.12.2020. Семинарска сала 1       15:00 – 17,15 Патофизиологија анемија, леукемија и поремећаји хемостазе                                      Проф. др Нела Рашета Симовић

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В 1

ТВ

Уводна вјежба, функционалана испититивања, допунске дијагностичке методе

II

В 2

ТВ+ ПБ

Дјеловање физичких етиолош. фактора, механизми терморегулације, хипо и хипертермија

Поремећаји локалне циркулације, артеријска и венска хиперемија, тромбоза и емболија

III

В 3

ТВ + ПВ

Патофизиологија запаљења, локални и системски занци, медијатори запаљења, грознице, температурне криве, одређиванје седиментације

IV

В 4

ТВ

Поремећај метаболизма протеина, угљених хидрата и липида

V

В 5

ТВ+ ПБ

Поремећај метаболизма воде и електролита, поремећај ацидобазне равнотезе, регулација јона калцијума

VI

В 6

ТВ + ПВ

Функционално испитиванје кардиоваскуларног система, електрокардиографија, поремећаји ритма, инфаркт миокарда

VII

В 7

ТВ + ПВ

Функционално испитиванје дигестивног система, поремећаји метаболизма билирубина, билирубинске пробе у серуму и урину.

Функцинално испитивање егзокриног панкреаса, одређивање активности амилазе у урину

VIII

В 8

ТВ + ПВ

Фунционално испитивање црвене крвне лозе, ККС, микроскопски преглед периферног размаза крви, анемије

IX

В 9

ТВ + ПВ

Фунционално испитивање бијеле крвне лозе, ДКС периферни размаз крви , леукемије

X

В 10

ТВ + ПВ

Функционално испитивање хемостазног система, испитивање поремећаја фактора коагулације, дијагностичке методе поремећаја броја и функције тромбоцита

XI

В 11

ТВ + ПВ

Функционално испитивање бубрежно мокраћног система, физикални преглед урина, седимент урина, клиренс креатинина

XII

В 12

ТВ

Функционално испитивање поремећаја респираторног система, испитивање вентилацијских функција плућа

XIII

В 13

ТВ

Фунционално испитивање поремећаја нервног система, испитивање ликвора, електрофизиолошка тестирања нервног система

XIV

В 14

ТВ

Провјера знања, колоквијум, семинар

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста,

ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

 

 

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г I Бабиштво*

Понедељак (на другу седмицу)

16:30 – 18:00

Практикум за Патолошку физиол.

2

Недић Бојана, стручни сарадник

Г I Радиотерапија

Г I Физиотерапија

Уторак

16:30 – 18:00

18:00 – 19:30

Практикум за Патолошку физиол.

4

Недић Бојана, стручни сарадник

Г II Радиотерапија

Г I МЛД

Г I Здравствена њега

Сриједа

15:00 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 19:30

Практикум за Патолошку физиол.

6

Недић Бојана, стручни сарадник

Г I, Г II, – Група прва, Група друга,

Ч – Часови

*По курикулуму студијског програма Бабиштво предвиђен 1 час вјежби седмично, а вјежбе ће се одржавати сваке 2 седмице у трајању 2 шк. часа у 7 термина.

                                                                                                                                                                                                     ШЕФ КАТЕДРЕ:

                                                                                                                                                                     Проф. др сц. мед. Нела Рашета Симовић

Log in