Patofiziologija - ZNj

Obavještenje za studente Patofiziologije

         OBAVJEŠTENJE

Studenti kiji treba da kolokviraju vježbe iz Patofiziologije mogu doci u ponedeljak,30.12.2019. u 11,00 časova.

Kolokviranje će se održati u praktikumu patofiziologije.

Log in