Patofiziologija - ZNj

Ispitni rokovi iz Patofizioogije

ISPITNI ROKOVI

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA,

BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI I KLINIČKA BIOHEMIJA

 09.06.2020................................ APRILSKI nadoknada
 29.06.2020................................. JUNSKI
 13.07.2020................................. JULSKI
 20.08.2020................................. AVGUSTOVSKI
 03.09.2020................................. SEPTEMBAR I
 18.09.2020................................. SEPTEMBAR II
 05.10.2020................................. OKTOBAR I
 19.10.2020................................. OKTOBAR II

BANJA LUKA, 21.05.2020. ŠEF KATEDRE
Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in