Patofiziologija - ZNj

Obavještenje o aprilskom ispitnom roku iz Patofiziologije

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Nela Rašeta Simović

 

UTORAK, 09.06.2020. u 9,00 časova - MEDICINA

 1. Bednarčuk Nataša
 2. Zrnić Milica
 3. Pašić Husein
 4. Tepavčević Ana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 9,00 časova-PRAKTIČNI ISPIT - Zdravstvena njega

 1. Dukić Gorjana
 2. Kovačević Aleksandra
 3. Špirić Tanja

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 9,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. Bogić Mia
 2. Kokotović Nikolina
 3. Marušić Barbara

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova-FARMACIJA (kancelarija na MF

 1. Jokanović Mirjana
 2. Oljača Tanja

KLINIČKA BIOHEMIJA - UPIS OCJENA

SRIJEDA, 10.06.2020. u 13,00 časova - MEDICINA (kancelarija na MF)

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

Log in