Patofiziologija - ZNj

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za aprilski ispitni rok -Prof.dr Darko Golić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Darko Golić

 

UTORAK, 09.06.2020. u 12,30 časova - MEDICINA

 1. Bečić Raisa
 2. Kenjalo Lazar
 3. Pjeranović Slavena
 4. Tešanović Dražana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 12,00 časova - PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJEGA

 1. Vidović Danijela
 2. Ristić Dajana
 3. Milaković Adrijana - RADIOTERAPIJA

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. El-Sabeh Sara
 2. Komlen Dejana
 3. Pezerović Nataša
 4. Toroman Tanja

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

Log in