Patofiziologija - ZNj

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za aprilski rok-Doc.dr Milorad Vujnić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Doc. dr Milorad Vujnić

UTORAK, 09.06.2020. u 15,00 časova - STOMATOLOGIJA

  1. Jukanović Inga
  2. Martinović Klara
  3. Salkičević Nora
  4. Šantić Valentina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

SRIJEDA, 10.06.2020. u 15,00 čas.-PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJ.

  1. Prodanović Zagorka
  2. Savković Katarina

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 15,00 časova - MEDICINA

  1. Vujnić Tamara
  2. Medić Milan
  3. Radović Milica
  4. Horvat Emina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

 

Log in