Patofiziologija - ZNj

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za julski rok Prof.dr Darko Golić

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JULSKI ROK

PONEDELJAK, 13.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA U 12,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Garić Gorana                         5.Petrović Slađana........Radioterapija
 2. Dragić Anastazija                   6. Šmitran Dejan...........Radioterapija
 3. Kežić Andreja
 4. Ristić Dijana

UTORAK, 14.07.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Kojić Duško                                       6. Gvero Milena
 2. Vidović Vedran                                 7. Kaurin Zoran
 3. Medić Milan
 4. Tepavčević Ana
 5. Ćetojević Živko

SRIJEDA, 15.07.2020. MEDICINA U 10,00 časova

U 9,00 časova:                                                               

 1. Bečić Raisa                                                        
 2. Drobnjak Tamara                                              
 3. Đuričić Mirjana                                                         
 4. Moskić Dušana                                              
 5. Horvat Emina

ČETVRTAK,16.07.2020.FARMACIJA U 09,00 ČASOVA

 

 1. Blagojević Marija
 2. Kovačević Aleksandra
 3. Pekez Jovana

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 15.07.2020., SRIJEDA U 11,00 časova u Plavoj sali Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 16.07.2020., ČETVRTAK DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE.

 

Log in