Patofiziologija - ZNj

Rezultati testa I i II iz Patofiziologije održanog 15.07.2020 godine

REZULTATI TESTA I i II IZ PATOFIZIOLOGIJE ODRŽANOG 15.07.2020 god-ZDRAVSTVENA NJEGA

PREZIME I IME

OPŠTI DIO

SPECIJALNI DIO

ĐURIĆ IVANA

18 bod

20 bodova

KEŽIĆ ANDREJA

17 bod

   2 boda

PETROVIĆ SLAĐANA

-

20 bodova

MAKIVIĆ NIKO

-

20 bodova

RADIVOJEVIĆ DEJANA

-

20 bodova

SLADOJEVIĆ TATJANA

-

20 bodova

KNEŽEVIĆ ANĐELA

-

20 bodova

STANIŠLJEVIĆ MILOŠ

-

18 bodova

DRAGNIĆ ANASTASIJA

15 bodova

-

DOLIĆ RADA

-

12 bodova

GARIĆ GORANA

10 bodova

-

SIMIĆ ŽELJKA

-

9 bodova

RISTIĆ DEJANA

-

6 bodova

Log in