Patofiziologija - ZNj

Raspored studenata za polaganje ispita iz Patofiziologije za oktobar II-Prof.dr Nela Rašeta Simović

PROF. DR NELA RAŠETA SIMOVIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA OKTOBAR II

UTORAK, 20.10.2020. - ZDRAVSTVENI STUDIJI:

U 9,00 časova (PRAKTIKUM):

 1. VIDOVIĆ JELENA ..... ZNJ 16
 2. GRMAŠ JELENA
 3. GRUJIĆ DAMJANA
 4. BORJANIĆ MARIJANA.... RT
 5. KOVAČEVIĆ NIKOLINA....MLD

SRIJEDA, 21.10.2020. FARMACIJA:

U 9,00 časova (KANCELARIJA)

 1. BAJIĆ DANIJELA
 2. BLAGOJEVIĆ MARIJA
 3. STOJIĆ MARIJANA
 4. ŠAKOTIĆ JELENA
 5. BAKIĆ IVANA............ stari program

ČETVRTAK, 22.10.2020.2020. DENTALNA MEDICINA:

U 9,00 časova (PRAKTIKUM):

 1. GVOJIĆ OGNJEN                                             5. PERAN MARINKO
 2. EREIZ ANI                                                       6. HERZEG PETRA
 3. KELAVA EVA                                                 7. ČIČA JOVANA
 4. KUNALIĆ NERMINA

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE (MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI SU POLOŽILI PRAKTIČNI ISPIT) ĆE BITI U PONEDELJAK, 26.10.2020. U 11,00 časova u AMFITEATRU MF.

UPIS OCJENE ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: UTORAK, 27.10.2020 U 13,00 časova. Indexe donijeti laborantici prije 13,00 časova.

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE I MANTIL!!!

Banja Luka, 16.10.2020.                                  Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in