Patofiziologija - ZNj

Raspored vježbi iz Patofiziologije za školsku 2020-21

  

RASAPORED ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ

PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA ŠK 20/21

PONEDELJAK:           8.00 – 8.45 čas       I grupa MED

                              9.00 – 9.45 čas   III grupa MED

                             10.00 - 10.45 čas II grupa MED

                              11.00 -11.45 čas IV grupa MED

                              12.00 – 12.45 čas I grupa SESTRINSTVO

                              13.30 – 14.15 čas II grupa SESTRINSTVO

  1. 30 – 15.15 čas I grupa BABIŠTVO

                              15.30 – 16.15 čas   II grupa BABIŠTVO

 

UTORAK:             8.00 - 8.45 čas IV grupa RADIOLOŠKA TEH.

                               9.00 - 9.45 čas V grupa RADIOLOŠKA TEH.

                            10.00- 10.45 čas VII grupa MED                                    

                             11.00 -11.45 čas   VIII grupa MED

                             13.00 – 13.45 čas I grupa RADIOLOSKA TEH.

  1. 00 – 14.45 čas II grupa RADIOLOSKA TEH.

                             15.00 – 15.45 čas III grupa RADIOLOSKA TEH

 

SRIJEDA:            8.00 – 8.45 čas IX grupa MED

                               9.00 – 9.45 čas X grupa MED

                               11.00 - 11.45 čas XII grupa MED

                               12.00 -12.45 čas   XI grupa MED

                               13.00 – 13.45 čas I grupa MLD                     

ČETVRTAK:

                               8.00 - 8.45 čas XIII grupa MED

                               9.00 – 9.45 čas XIV grupa MED

                              10.00 - 10.45 čas XV grupa MED

                               11.00- 11.45 čas V grupa MED

                               12.00- 12.45 čas VI grupa MED

                               13.00-13.45 čas II grupa MLD

            

                               15.00 – 15.45 čas V grupa MLD

  1. 00 – 16.45 čas IV grupa MLD

                               17.00 – 17.45 čas III grupa MLD

Log in