Patofiziologija - ZNj

raspored vjezbi iz patoloske fiziologije

RASPORED VJEŽBI IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE u šk.2017/2018 god

Vježbe iz patološke fiziologije počinju 18.10.2017 god po navedenom rasporedu.

Vježbe će se održavati u laboratoriji medicinskog fakulteta.

SRIJEDA

7.45-10.00 čas             MEDICINA V,VI grupa

10.15-11.45 čas           STOMATOLOGIJA I grupa (II grupa naizmjenično sa prvom na 15 dana)

12.30-14.45 čas           MEDICINA III, IV grupa

14.45-17.00 čas           MEDICINA I,II grupa

18.00-19.30 čas           ZDRAVSTVENA NJEGA (redovni + vanredni)

ČETVRTAK

11.30-13.45 čas           MEDICINA VII,VIII grupa

PETAK

8.00-10.15 čas             MEDICINA IX,X grupa

10.15-12.30 čas           MEDICINA XI,XII grupa

                                                                                                                                             Banjaluka, 12.10.2017

Log in