Patofiziologija - ZNj

Kalendar ispitnih rokova

Katedra za Patološku fiziologiju

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

KALENDAR ISPITNIH ROKOVA ZA 2017/2018. ŠK. GODINU

ZDRAVSTVENA NJEGA

 • JANUARSKI ROK                                                      24.01.2018.
 • FEBRUARSKI ROK                                                    07.02.2018.
 • APRILSKI ROK                                                          18.04.2018.
 • JUNSKI ROK                                                              20.06.2018.
 • JULSKI ROK                                                               04.07.2018.
 • SEPTEMBAR I                                                           29.08.2018.
 • SEPTEMBAR II                                                          12.09.2018.
 • OKTOBAR                                                                  26.09.2018.

Napomena:

 • - prijave predati minimalno tri dana prije ispita u studentsku službu, a indekse dan prije ispita od 09-11 sati kod laboranta

 

 

Banja Luka, 19.10.2017. god.                                                                               ŠEF KATEDRE

                                                                                                                                   Prof. dr Nela Rašeta

-bidi-font-weight: normal'>Pored redovnih ispitnih rokova u gore navedenim terminima, APSOLVENTI  imaju mogućnost da polažu ispit u vanrednim rokovima (NOVEMBAR, DECEMBAR, MART, MAJ).  Ispit u ovim rokovima će biti TREĆE SRIJEDE U MJESECU u 9,30 č.

Napomena:

 • - prijave predati minimalno tri dana prije ispita u studentsku službu, a indekse dan prije ispita od 09-11 sati kod laboranta
 • - Ukoliko student apsolvent ne položi ispit u vanrednom roku, nema pravo izaći na vanredni rok sljedeći mjesec.

Banja Luka, 19.10.2017. god.                                                                         ŠEF KATEDRE

Prof. dr Nela Rašeta

Log in