Preventivna stomatologija - S - IV godina - Bolonja

Ispit-Preventivna stomatologija

SEPTEMBARSKI ROK

prvi termin:

  • - praktični - utorak 29.08.2017. u 10:30 sati
  • - usmeni - četvrtak 31.08.2017. u 9 sati

drugi termin:

  • - praktični - utorak 12.09.2017. u 10:30 sati
  • - usmeni - četvrtak 14.09.2017. u 9 sati

OKTOBARSKI ROK

 

  • - praktični - utorak 03.10.2017. u 11 sati
  • - usmeni - četvrtak 05.10.2017. u 10 sati

Log in