Preventivna stomatologija - S - IV godina - Bolonja

Test/kolokvij Preventivna stomatologija

Test-kolokvij iz predmeta Preventivna stomatologija će biti održan 28.6.2018.godine u 10 sati u amfiteatru Kampus. U slučaju izostanka sa testa (koji nije opravdan ljekarskim uvjerenjem) ova predispitivna aktivnivnost će se ocijeniti 0.

Log in