Sestrinstvo

Obavještenje: Aprilski ispitni rok

 
Praktični ispit za studente koji polažu praktični ispit u vidu prepoznavanja preparata će se održati u utorak, 16. 6. 2020. godine u novoj vježbaoni  Katedre za mikrobiologiju i imunologiju u 11:00 časova (nova lokacija fakulteta).
Usmeni ispit i izvlačenje ispitivača će se održati u petak, 19. 6. 2020. godine u 9:00 časova na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju.
Ispit je potrebno prijaviti elektronskim putem najkasnije tri dana pred termin praktičnog ispita.
 
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

 

 

Log in