Sestrinstvo

Obavještenje: aprilski rok 2019/2020. godine

O B AV J E Š T E Nj E
 
aprilski rok 2019/2020.godine
 
Ispit za sve studijske programe će se održati 15.06.2020. u Kabinetu kliničkih vještina prema sledećem rasporedu:
 
GRUPA 1 - 15.06.2020. u 10:00
 
Zdravstvena njega
 
411/2013        Krstanović   Zvjezdana
443/2014        Njegomirović Slađana
Sestrinstvo
 
2/SES-R/2019            Ševo Andrea
7/SES-R/2019            Goričanac Jelena
1/SES-V/2019           Kovačević Tamara
Babištvo
 
16/B-R/2019   Kranjec Karla
22/B-R/2019   Zrnić Bojana
23/B-R/2019   Đukanović Tamara
24/B-R/2019   Ješić Lidija
27/B-R/2019   Čalakić Ivana
Grupa 2 – 15.06.2020. u 11:00
 
     Radiološka tehnologija
 
26/RT-R/2019 Jarić  Danilo
34/RT-R/2019 Turkić Njegoš
37/RT-R/2019 Todorović Lana
39/RT-R/2019 Stević Anđela
20/RT-V/2019 Jegeš  Dario
23/RT-V/2019 Unčanin Pavle
26/RT-V/2019 Tirić Amra
 
 
Grupa 3 – 15.06.2020. u 12:00
 
MLD
 
2/MLD-R/2018          Kovačević      Nikolina
3/MLD-R/2018          Ćalić            Bojana
4/MLD-R/2018          Kecman          Mirjana
9/MLD-R/2018          Dragić           Aleksandra
14/MLD-R/2018        Sanković       Natalija
Fizioterapija
 
3/F-V/2018    Antonić        Antonije
30/F-R/2019  Delić Nevena
21/F-V/2019  Vadić Milica
Katedra

Log in