Sestrinstvo

Obavještenje-potpisivanje indeksa

Obavještenje-potpisivanje indeksa

 Obavještavaju se studenti Babištva, Sestrinstva i Medicinsko laboratorijske dijagnostike koji su mikrobiologiju slušali akademske 2019/20. godine da u dogovoru sa svojim predstavnicima sakupe indekse.

Predstavnici indekse treba da predaju na Katedru za mikrobiologiju i imunologiju (nova lokacija fakulteta-treći sprat) u utorak, 23. juna 2020. godine u periodu 10h-11h.

Katedra za mikrobiologiju i imunologij

Log in