Sestrinstvo

Termini ispitnih rokova

 Termini za ispite:
  •    Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji - smjer Fizioterapija
  •    Njega u rehabilitaciji- smjer Sestrinstvo
  •    Opšta I klinička kineziterapija (smjer Fizioterapija)  održaće se u amfiteatru Medicinskog fakulteta u terminima: 
  1. Augustovski rok: 27.08. u 17h
  2. Septembarki rokovi : 10.09. u 16h i 24.09. u 16h
  3. Oktobarski rokovi: 08.10. u 16h i 22.10. u 16h

Log in