Sestrinstvo

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju: Septembarski ispitni rok

Septembarski ispitni rok
 
Izvlačenje ispitivača će se održati u utorak, 22. septembra 2020. godine u 9:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
 
Studenti su oslobođeni polaganja praktičnog dijela ispita.
 
Ispit je potrebno prijaviti elektronskim putem najkasnije tri dana pred termin ispita.
 
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

Log in