Socijalna medicina - ZNj

ИСПИТНИ РОК, септембар и октобар 2019. година-ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ, II година Здравствена њега-предмет: Промоција здравља (Социјална медицина),

Катедра Социјалне медицине

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

 Здравствена њега- II година

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

II година Здравствена њега-предмет: Промоција здравља (Социјална медицина)

СЕПТЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК

ПРВИ ТЕРМИН   04.09.2019. година у 15:30  (тест)  амфитеатар Института за јавно здравство Републике Српске Бања Лука

ДРУГИ ТЕРМИН  26.09.2019. година у 15:30  (тест)  амфитеатар Института за јавно здравство Републике Српске Бања Лука

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК

07.10.2019. година у 15:30  (тест)  амфитеатар Института за јавно здравство Републике Српске Бања Лука

Log in