Socijalna medicina - ZNj

Испитни рокови, Здравствена њега 2019/2020

             

 

Предмети

ИСПИТНИ РОКОВИ за школску 2019/2020 годину

Jануар-Фебруар

Април

Јун-Јул

септембар

октобар

ПРОМИЦИЈА ЗДРАВЉА

(здравствена њега  II година)

писмени

 24.01

05.02

Од 13.04

до 24.04

Од 08.06

до 10.07

Од 01.09

до 30.09

Од 01.10 до 11.10

*НАПОМЕНА:

-Писмени дио испита се заказује у 15:30 у Амфитеатру ЈЗУ Институт за јавно здравство

- Пријавити испит 3 дана прије наведеног термина

 -За наведене термине у периоду „од“ „до“  накнадно ће бити наведен тачан датум и  вријеме.

 

Проф. др мед. наука ЖИВАНА ГАВРИЋ

Log in