Statistika i informatika u farmaciji

Prijave za oktobar 2 ("socijalni" rok)

Poštovane koleginice i kolege, 

 

Socijalni rok za predmete Informatika u medicini, Medicinska statistika i informatika, Zdravstvena statistika i informatika, Matematika sa statističkom analizom i Statistika i informatika u farmaciji je zakazan za ponedeljak, 14.10.2019. u 14.00 časova. U ponedeljak ujutro će se znati u kojoj sali i na kojoj lokaciji će se održati praktični. Informacije će biti objavljene na sajtu. Studenti treba da se prijave preko Doodle linka https://doodle.com/poll/a7n85tdftgq3bhik i čekiraju polja koja se odnose na praktični i/ili pismeni rad kako bismo znali koji broj testova i mjesta u sali nam je potreban. Rok za prijave za socijalni rok je nedjelja 13.10.2019. do 16.00 časova, nakon čega će link biti uklonjen. 

Predmetna asistentica 

 

Log in