Statistika i informatika u farmaciji

Lokacija socijalnog roka - Informatika i statistika

Poštovane koleginice i kolege,

Kako se samo 18 studenata prijavilo za oktobar 2 ("socijalni rok"), praktični i pismeni će biti održani u kampusu, Univerzitetski računarski centar - URC (prva, roza baraka s lijeve strane, od glavnog ulaza) sa početkom u 14.00 časova (i praktični, i pismeni) za sve prijavljene studente na predmetima kod prof. Jasmina Komića i kod prof. Ljubiše Preradovića. 

Predmetna asistentica 

Log in