Statistika i informatika u farmaciji

Statistika i informatika - oktobarski ispitni rok - važne informacije

Poštovane koleginice i kolege

 

Zbog usklađivanja sa akademskim kalendarom i odlukom Rektorata da oktobarski ispitni rok počinje 08. oktobra, pomjera se praktični i pismeni dio ispita kod prof. Preradovića i/ili prof. Komića sa 02. oktobra na 08. oktobar. Tačno vrijeme će biti objavljeno na sajtu. Doodle link za prijavu praktičnog/pismenog je u prethodnom obavještenju

Predmetna asistentica 

 

Log in