Statistika i informatika u farmaciji

Upis ocjena kod prof. Jasmina Komića

Poštovane koleginice i kolege

 

Svi studenti koji nemaju potpis i koji nisu upisali ocjenu, a ostvarili su to pravo zaključno sa datumom 05.10.2018. (ako ste posle tog datuma očistili godinu i ostvarili pravo upisa ocjene iz predmeta kod prof. Komića, onda morate sačekati naredni rok za upis, ocjena se neće poništiti) mogu doći danas, 29.10.2018. u 12.45 na Ekonomski fakultet, ispred kabineta prof. Jasmina Komića. Studenti koji su položili, a nisu prijavili ispit i žele da upišu ocjenu, takođe treba da dođu. 

Predmetna asistentica 

Log in