Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama (izborni) - S - III

Seminarski radovi

Obavještavaju se studenti da će u ponedjeljak, 11.11.2019.godine u 11.45 sati u Amfiteatru Kampus Stomatologija biti podjela seminarskih tema iz izbornih predmeta:

Stomatološka zaštita u zajednici

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

Prisustvo obavezno.

Log in