Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama (izborni) - S - III

Ispitni rokovi 2020

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama:

12.06.2020.         10 h        Kampus

01.07.2020.         11 h        Kampus

21.07.2020.         10 h        Kampus

27.08.2020.         11 h        Kampus

11.09.2020.         11 h        Kampus

25.09.2020.         11 h        Kampus

16.10.2020.         11 h        Kampus

30.10.2020.         10 h        Kampus

Log in