Logo
Odštampajte ovu stranicu

STOMATOLOŠKA ZAŠTITA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA, termini održavanja seminarskih radova

TERMINI ODRŽAVANJA SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA:

PONEDELJAK 20.11.2017. godine u 12:30 sati Kompjuterska učionica

PONEDELJAK 04.12.2017. godine u 12:30 sati Kompjuterska učionica

PONEDELJAK 18.12.2017. godine u 12:30 sati Kompjuterska učionica

U PRILOGU SPISAK TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE, KAO I OSNOVNA LITERATURA

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.