Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama (izborni) - S - III

STOMATOLOŠKA ZAŠTITA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA, STOMATOLOŠKA ZAŠTITA U ZAJEDNICI - POTPIS INDEKSA

POTPISIVANJE INDEKSA ZA IZBORNE PREDMETE STOMATOLOŠKA ZAŠTITA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA I STOMATOLOŠKA ZAŠTITA U ZAJEDNICI ĆE SE OBAVITI U PETAK 26.01.2018. U 11:00 SATI  (ZGRADA STUDIJSKOG PROGRAMA STOMATOLOGIJA, SPRAT, KANCELARIJA BR. 5)

Log in