Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama (izborni) - S - III

STOMATOLOŠKA ZAŠTITA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA, termini održavanja seminarskih radova

TERMINI ODRŽAVANJA SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA:

PONEDELJAK 26.03.2018. godine u 11:00 sati Kompjuterska učionica

PONEDELJAK 23.04.2018. godine u 11:00 sati Kompjuterska učionica

PONEDELJAK 21.05.2018. godine u 11:00 sati Kompjuterska učionica

Log in