Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama (izborni) - S - III

dodatni termin oktobarskog roka-Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju

OBAVJEŠTENJE

                   U skladu sa preporukom Prorektora za nastavu i studentska pitanja, u ponedjeljak, 22.10.2018.godine u 10 sati će biti organizovan usmeni ispit samo za studente kojima je ostao jedan ispit kao uslov za upis u narednu godinu studija.

                                              

Log in