Farmacija

Toksikologija, rezultati ispita

Rezultati ispita iz Toksikologije održanog 25.9.2019.

Panzalović Nenad 7

Gavrić Jelena 7

Bojić Slađana 5

Narić Sanja 5

Damjanović Aleksandra 6

Kun Igor 5

Maček Vanessa 5

Devetak Tamara 8

Bokan Milja 5

Radić Ljiljana 5

 

 

Log in