Farmacija

OFD i Etika i deontologija u farmaciji, apsolventski termini, novembar i decembar 2020. godine

Termini za održavanje ispita za apsolvente u novembru i decembru 2020.godine:

1. OFD - 24.11. / 9.12.

2. Etika i deontologija u farmaciji - 25.11. / 10.12. 

Ispiti će s eodržati u 10 sati, u Amfiteatru 1, Farmacija.

Oglašeno 11.11.2020.godine

Log in