Fizioterapija

Humana genetika - obavještenje

MOLIM STUDENTE STUDIJSKIH PROGRAMA BABIŠTVO, FIZIOTERAPIJA I MEDICINSKA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
DA PRATE OGLASNU TABLU  - ZDRAVSTVENA NJEGA, GDJE ĆE ZA VAS BITI POSTAVLJENE SVE INFORMACIJE SA KATEDRE ZA HUNANU GENETIKU.
Vjerujem da će ubrzo biti riješen problem našeg oglašavanja na vašim Oglasnim tablama.
 
Šef Katedre za humanu genetiku
Prof.dr Stojko Vidović

Log in