Fizioterapija

ISPIT IZ PREDMETA OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE U FIZIOTERAPIJI

ISPIT IZ PREDMETA OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE U FIZIOTERAPIJI ODRŽAĆE SE 10.06.2020. GODINE U 14:15h U AMFITETATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. PRAKTIČNI ISPIT JE UKLJUČEN U USMENI ISPIT.

Log in