Fizioterapija

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-RASPORED ISPITA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. godini

MEDICINA – RASPORED ISPITA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. godini

 

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

ROK

AMFITEATAR MEDICINSKOG FAKULTETA

 

MEDICINA

STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA

PREDMET: ORTOTIKA I PROTETIKA

JUNI - JULI

   

I termin

03.07.2020.g u 14h

03.07.2020.g.u 14h

II termin

17.07.2020.g. u 14h

17.07.2020.g. u 14h

AVGUST

21.08.2020.g. u 14h

21.08.2020.g. u 14h

SEPTEMBAR

   

I termin

11.09.2020.g u 09h

11.09.2020.g u 09h

II termin

25.09.2020.g. u 09h

25.09.2020.g. u 09h

OKTOBAR

   

I termin

09.10.2020.g u 09h

09.10.2020.g u 09h

II termin

23.10.2020.g. u 09h

23.10.2020.g. u 09h

Doc. dr sc. med  prim. dr Tatjana Nožica – Radulović

Log in