Fizioterapija

Obavještenje: Termini ispita

Termini ispita: 

  • Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji-smjer Fizioterapija
  • Njega u rehabilitaciji- smjer Sestrinstvo koji treba da se zakaže:

- I rok :06.07.2020  u 16h u amfiteatru Medicinskog fakulteta

- II rok : 15.07.2020 u 16h u amfiteatru Medicinskog fakulteta

  • Opšta I klinička kineziterapija (smjer Fizioterapija)

- I rok :06.07.2020  u 17h u amfiteatru Medicinskog fakulteta

- II rok : 15.07.2020 u 17h u amfiteatru Medicinskog fakulteta

Log in