Logo
Odštampajte ovu stranicu

Ispit iz predmeta Menadžment u zdravstvu i organizacija rada u fizioterapiji

Ispit iz predmeta Menadžment u zdravstvu i organizacija rada u fizioterapiji održaće se 03.07.2020. u 14:15 i 17.07.2020.  u 14:15 u amfiteatru Medicinskog faklulteta.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.