Fizioterapija

Komunikacija: avgustovki rok

Ispit iz Komunikacije za navedene studijske programe održaće se 21.08.2020. sa početkom u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija MF).

Log in