Logo
Odštampajte ovu stranicu

Fizioterapija: raspored po grupama

U prilogu preuzmite raspored po grupama za studijski program Fizioterapija. 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.