Fizioterapija

Aprilski rok na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Aprilski rok na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju svi odsjeci

Na zahtjev studenata, pomjera se teorijski dio ispita iz FMR predviđen za 11.04.2019. na utorak, 23.04.2019. u 9h na MF za sve odsjeke i predmete.

Prof. dr Slavica Jandrić

Log in