Radiološka tehnologija - N

Uvod u Radiološke aparate

Ispit iz Uvoda u Radiološke aparate održaće se 16.07.2019. godine u 10 časova u Zavodu za kliničku radiologiju.

 

Log in