Radiološka tehnologija - N

Kalendar ispitnih rokova za Biofiziku, fiziku i biofizička istraživanja

KALENDAR ISPITNIH ROKOVA ZA BIOFIZIKU, FIZIKU I BIOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA

( ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA)

 

IZLAZNI KOLOKVIJUM ( BIOFIZIKA I FIZIKA )

11.06.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 10.06.2020. )

03.07.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 02.07.2020. )

17.07.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 16.07.2020. )

24.08.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 21.08.2020. )

03.09.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 02.09.2020. )

18.09.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 17.09.2020. )

09.10.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 08.10.2020. )

26.10.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 23.10.2020. )

IZLAZNI KOLOKVIJUM IZ BIOFIZIKE I FIZIKE PRIJAVITI U NAVEDENOM TERMINU U LABORATORIJI ZA BIOFIZIKU I FIZIKU U 12h!

IZLAZNI KOLOKVIJUM ( BIOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA )

11.06.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 10.06.2020. )

03.07.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 02.07.2020. )

17.07.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 16.07.2020. )

24.08.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 21.08.2020. )

03.09.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 02.09.2020. )

18.09.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 17.09.2020. )

09.10.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 08.10.2020. )

26.10.2020. ( ISPIT PRIJAVITI 23.10.2020. )

IZLAZNI KOLOKVIJUM IZ BIOFIZIČKIH ISTRAŽIVANJA PRIJAVITI U NAVEDENOM TERMINU U LABORATORIJI ZA BIOFIZIKU I FIZIKU U 12h!

TEST ( BIOFIZIKA I FIZIKA )

15.06.2020.

07.07.2020.

20.07.2020.

25.08.2020.

07.09.2020.

21.09.2020.

12.10.2020.

27.10.2020.

TEST IZ BIOFIZIKE I FIZIKE PRIJAVITI NAJKASNIJE TRI DANA PRIJE ZAKAZANOG TERMINA!

SA KATEDRE

Log in