Radiološka tehnologija - N

Radiološka tehnologija: Termin ispita

Ispiti za studente Radiološke tehnologije  održaće u amfiteatru  Medicinskog fakulteta  na ginekologiji 10.07.2020, pismeni:

Radiografske tehnike 1 i 2  u 12 h

Kompijuterizovana  tomografija  u 13 h

Katedra za radiologiju

Log in