Radiološka tehnologija - N

Multidisciplinarna zdravstvena njega: Raspored ispita

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se studenti da će se ispit u prvom oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Multidisciplinarna zdravstvena njega održati u petak, 9. oktobra 2020. godine u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija Medicinskog fakulteta) sa početkom u 12:30 časova.

Studenti su dužni da na ispit donesu na uvid popunjen Katalog kliničkih vještina i Dnevnik stručne prakse.

Katedra

Log in