Sanitarno inženjerstvo

Katedra za mikrobiologiju i imunologije: Izvlačanje ispitivača

Julski  ispitni rok
 
Izvlačenje ispitivača će se održati u utorak, 14. jula 2020. godine u 9:00  časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta. Usmeni ispit počinje u utorak, 14. jula 2020. godine.
 
Studenti su oslobođeni polaganja praktičnog dijela ispita.
 
Ispit je potrebno prijaviti elektronskim putem najkasnije tri dana pred termin ispita.
 
 
 
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

Log in