Sanitarno inženjerstvo

Katedra za mikorbiologiju i imunologiju: Oktobarski ispitni rok

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
Oktobarski ispitni rok
Izvlačenje ispitivača će se održati u petak, 9. oktobra 2020. godine u 9:00 časova u novoj sali Medicinskog fakulteta. 
Studenti su oslobođeni polaganja praktičnog dijela ispita.
Ispit je potrebno prijaviti elektronskim putem najkasnije tri dana pred termin ispita.
 
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

Log in