Sanitarno inženjerstvo

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju: Oktobarski ispitni rok

Oktobarski ispitni rok
Izvlačenje ispitivača će se održati u petak, 23. oktobra 2020. godine u 9:00 časova u novoj sali Medicinskog fakulteta. 
Studenti su oslobođeni polaganja praktičnog dijela ispita.
Ispit je potrebno prijaviti elektronskim putem najkasnije tri dana pred termin ispita.
 
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
 

Log in