Zdravstvena njega

Javno zdravlje i epidemiologija -kod za učenje na daljinu

Poštovane kolege 

pristupni kod za google classroom za predmet Javno zdravlje i epidemiologija za studijski program Zdravstvene njege je: wybe6uu

Materijali koji su postavljeni za učenje na daljinu su za mart a uskoro će vam biti postavljeni materijali za praktičnu nastavu i za april.

Log in