Zdravstvena njega

Obavještenje za studente Zdravstvenih nauka

Poštovani/e,

obavezni predisptni kolokvijum iz praktične nastave predmeta Javno zdravlje i epidemiologija, kontrola i prevencija infekcija, za studente Zdravstvenih nauka, odsjek Babištvo, MLD i Sestrinstvo će se održati u amfitatru Intituta za javno zdravstvo,u petak,  05.06 2020. sa početkom u 10 h. Kolokvijum će se održati u 3 termina;

I termin u 10 h odsijek MLD

II termin u 11,30 h odsijek Sestrinstvo

III termin  13 h odsjek Babištvo

Na kolokvijum ste obavezni doći sa maskom. Obavezno je sa sobom ponijeti indeks, zbog podjele potpisa.

Za detaljnije informacije kontaktirati mr ph dr Jelu Aćimović, viši asistent na Katedri i zaposlena u Institutu za javno zdravstvo.

 

Prof dr Janja Bojanić

Log in